ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์ดันร้านอาหาร Thai Select ทั่วโลก ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน 100% ภายในปี 2563


 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ Thai Select เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย และยกระดับอาหารไทยให้ได้รับความนิยมในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อช่วยแนะนำการปรุงอาหารไทยให้มีรสชาติเป็นไทยแท้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้านอาหารที่ได้รับตรา       Thai Select อีกเท่าตัว จาก 1,443 ร้าน เป็นประมาณ 3,000 ร้าน ในปี 2563

“ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยทั่วโลกจำนวนประมาณ 14,900 ร้าน และที่ได้รับการรับรอง Thai Select จำนวน 1,443 ร้าน หรือประมาณ 10% ของจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลก กระทรวงฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนร้าน Thai Select ให้ได้ 100% หรือประมาณ 3,000 ร้าน ภายในปี 2563” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว  “Thai Select” คือการรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารไทยรสชาติไทยแท้ โดยแนวทางการคัดเลือกร้าน Thai Select ดำเนินการผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก 58 แห่ง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่สำคัญ ได้แก่ รสชาติอาหารที่ต้องมีความเป็นไทย ใช้วัตถุดิบถูกต้อง          การตกแต่งร้านอาหารและเครื่องปรุงอาหารจากไทย พ่อครัว/แม่ครัวมีความรู้ในการปรุงอาหารไทย เป็นต้น

นอกเหนือจากจะมอบเครื่องหมายรับรอง Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังได้ขยายการมอบเครื่องหมายรับรองนี้ในการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมปรุงและอาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่มีรสชาติไทยแท้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 สำหรับแนวทางการคัดเลือกนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหารไทยและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอาหาร และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยจะพิจารณาให้คะแนนจากรสชาติอาหาร หลักเกณฑ์คุณภาพของอาหาร หลักเกณฑ์ด้าน Food Safety  บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการเตรียมและประกอบอาหาร เป็นต้น ในขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองจำนวน 332 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรอง Thai Select จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ การได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอันดับแรกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้าในประเทศ งานแสดงสินค้าต่างประเทศที่กรมเข้าร่วม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในต่างประเทศ งาน Thailand Week การเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ของกรมอีกด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Select สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานครัวไทยสู่ครัวโลก สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02 507 8333 และ 02 507 8341 หรือที่ DITP Call Center 1169

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 14:50:13

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 4:53 am