ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช.เผยรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนด้านโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 30% หลังปชช.รู้จักศูนย์รับเรื่องฯ


 


สำนักงาน กสทช. เผยรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนด้านโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 หลังจากมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. 1200 เพื่อใช้เป็นช่องทางร้องเรียน และแก้ไขปัญหาจากบริการโทรคมนาคมนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติรับเรื่องร้องด้านโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2559 พบว่า จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555-2556 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 3-8 คือจากจำนวนเรื่องร้องเรียน 2,184 เรื่องในปี 2554 เพิ่มเป็น 2,265 เรื่องในปี 2555 และเป็น 2,437 ในปี 2556 ส่วนในปี 2558 พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2557 มากถึงร้อยละ 30 จาก 2,210 เรื่องในปี 2557 เป็น 2,913 เรื่องในปี 2558 และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น 3,224 เรื่อง อันอาจเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร้องเรียนกรณีพบปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม อาทิ สายหลุด ย้ายค่ายไม่ได้ เป็นต้น มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับในปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ส.ค. 2559 ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. จำนวน ทั้งหมด 3,224 เรื่อง สำนักงานฯ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและยุติเรื่องร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 2,588 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.27 จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยเรื่องร้องเรียนในปีนี้ แบ่งเป็น  1.เรื่องร้องเรียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2,407 เรื่อง 2.เรื่องร้องเรียนบริการอินเทอร์เน็ต 637 เรื่อง 3.เรื่องร้องเรียนบริการโทรศัพท์ประจำที่ 45 เรื่อง 4.เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ 95 เรื่อง และ5.เรื่องร้องเรียนอื่นๆ อีก 40 เรื่อง

นายฐากร กล่าวว่า เมื่อดูรายละเอียดของสถิติการร้องเรียนพบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนกรณีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ไม่ดี ไม่ตรงตามที่มีการโฆษณาไว้ตั้งแต่ปี 2554-2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,152 เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี 2554-2556 จาก 129 เรื่องในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 209 เรื่องในปี 2555 และเพิ่มเป็น 229 เรื่องในปี 2556 และลดลงเป็น 142 เรื่องในปี 2557 แต่กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นเท่าตัวเป็นจำนวน 324 เรื่องในปี 2558 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาจากการใช้งานร้องเรียนมายังสำนักงานได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ดีในปี 2559 เรื่องร้องเรียนดังกล่าวลดลงจนมีจำนวนน้อยที่สุด 119 เรื่องนับตั้งแต่ช่วงปี 2554-2559

สำหรับสถิติการร้องเรียนกรณีผู้ใช้บริการได้รับ SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการที่สำนักงานได้รับการร้องเรียนตั้งแต่ปี 2554-2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 782 เรื่อง โดยในช่วงปี 2555-2557 เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 118 เรื่องในปี 2555 เป็น 144 เรื่องในปี 2556 และเพิ่มเป็น 162 เรื่องในปี 2557 แต่หลังจากปี 2558 เป็นต้นมา เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเป็น 119 เรื่องในปี 2558 และลดลงเหลือ 81 เรื่องในปี 2559 ทั้งนี้ อาจมาจากการออกมาตรการยกเลิก SMS กวนใจ-กินเงิน ผ่านช่องทาง *137 ของสำนักงาน กสทช.

ในส่วนของสถิติเรื่องร้องเรียนกรณีถูกบังคับขายพ่วงบริการที่ผู้ใช้บริการไม่มีความต้องการใช้งาน พบว่า ตั้งแต่ปี 2554-2559 มีเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. 6 เรื่อง โดยจำแนกเป็นรายปี ดังนี้ ปี 2554 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ปี 2555 และปี 2556 มีเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนเท่ากันคือ 1 เรื่อง ปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ปี 2558 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง และในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 16:30:45

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 12:21 pm