ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน'หวังปมครอบครัว 'พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา' ต้องถูกตรวจสอบ สะสาง อย่างโปร่งใส


 


เพจเฟซบุ๊ก "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน" เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีข่าวของครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่กำลังเป็นประเด็นสังคม โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ระบุดังนี้ 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีความเห็นต่อกรณีข่าวของครอบครัว พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ที่กำลังเป็นประเด็นสังคมอันอาจจะนำพาไปสู่ปัญหาของความเชื่อมั่นในความซื่อตรงของผู้นำประเทศดังนี้

1. จะต้องมีการตรวจสอบติดตามให้ข้อเท็จจริงปรากฎอย่างชัดเจนและรวดเร็วและการตรวจสอบต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือครอบงำอย่างเด็ดขาด ทุกอย่างต้องให้โปร่งใส อยู่ในสายตาของสาธารณชน

2. และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายเรื่อง ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะระบบอุปถัมภ์ หรือ การเอื้อประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดเป็นจุดอ่อนของสังคมไทย และเป็นจุดเริ่มต้นที่ร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้หมดไปจากประเทศ ต้องช่วยกันต่อต้านไม่ให้ค่านิยมในการอุปถัมภ์เป็นข้ออ้างในการทุจริตคดโกง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันและชื่นชมในความสุจริตซื่อตรงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะผู้นำประเทศที่มีนโยบายชัดเจนและมีผลงานในการปราบปรามลงโทษผู้ทุจริตคดโกง เราเชื่อมั่นว่า เรื่องนี้จะได้รับการตรวจสอบ สะสางอย่างโปร่งใสตามกระบวนการยุติธรรม และจะเป็นการกำหนดบรรทัดฐานใหม่ของประเทศไทยต่อไปในภายหน้า

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
27 กันยายน 2559LastUpdate 28/09/2559 10:47:00 โดย : Admin

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 8:23 am