ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BCPG เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันแรก


 


BCPG ประกาศรุกขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ตั้งเป้าปี 2563 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,000 MW ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ.บีซีพีจี ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 28 กันยายนนี้ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับที่ดี ประกาศรุกขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ด้วยรูปแบบการเข้าไปพัฒนาโครงการเองหรือเข้าซื้อ/ควบรวมกิจการ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 1,000 MW ภายในปี 2563 ช่วยหนุนศักยภาพผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 28 กันยายน 2559 นี้ โดยใช้ชื่อย่อหุ้น ‘BCPG’ ในการซื้อขายในกระดานหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี หลังก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 590 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้ (พาร์) 5 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเมื่อวันที่ 14-16 กันยายนที่ผ่านมา และบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16, 19 และ 20 กันยายนที่ผ่านมา ในราคาหุ้นละ 10 บาท
 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ไปลงทุนขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ โดย BCPG มีเป้าหมายขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 1,000 MW ภายในปี 2563
 
 
ส่วนแผนดำเนินงานนั้น BCPG มีศักยภาพพร้อมรุกขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเองหรือเข้าซื้อ/ควบรวมกิจการ ในโครงการผลิตไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วหรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา  โดยมุ่งเน้นการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอมากกว่าการเข้าลงทุนในรูปแบบการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ BCPG ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
“เรามีเป้าหมายลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะประเทศในแถบเอเชียเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังศึกษาโอกาสเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในทวีปต่าง ๆ ซึ่งในการตัดสินใจแต่ละโครงการนั้น จะเลือกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโดยพิจารณาจากประเภทเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับประเทศนั้น ๆ ควบคู่กับการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าอีกด้วย” นายบัณฑิต กล่าว
 
ปัจจุบัน BCPG มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 324 MW โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 130 MW แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 118 MW และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 12 MW ที่คาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 194 MW แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 MW และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 174 MW
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า รัฐบาลในหลายประเทศได้เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของ BCPG ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก เนื่องจากมีความพร้อมด้านเงินทุน ตลอดจนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ จึงเชื่อมั่นว่าการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของ BCPG จะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.ย. 2559 เวลา : 11:36:15

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 7:41 am