ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลระบุ 5 อันดับเรื่องที่ปชช.มองว่าเป็นกระแสกดดันรัฐบาล'บิ๊กตู่'


 


จากสถานการณ์ปัจจุบันความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลมักแปรผันไปตามสถานการณ์หรือผลงานต่างๆ                        ที่รัฐบาลได้ดำเนินงาน โดยเฉพาะผลงานและสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในปีที่ 3 นี้ ส่งผลให้รัฐบาลต้องเผชิญกับกระแสกดดันรอบด้านมากขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง                      และเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลที่จะบริหารประเทศได้ตรงตามความต้องการ                                     ของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้   

เมื่อถามถึง “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนคิดว่าเป็นกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในขณะนี้ 

อันดับ 1 การใช้มาตรา 44 ดำเนินคดีทางการเมือง 83.90%
อันดับ 2 ปัญหาเศรษฐกิจ ของแพง ค่าครองชีพสูง การว่างงาน 82.60%
อันดับ 3 การวิพากษ์วิจารณ์ โจมตี กดดันรัฐบาลจากบุคคลและกลุ่มต่างๆ 71.43%
อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญ การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง 66.23%
อันดับ 5 สถานการณ์น้ำท่วม 60.03%

เมื่อถามถึง “สาเหตุ” ที่มีกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะนี้ 

อันดับ 1 เป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 78.44%
อันดับ 2 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ 72.73%
อันดับ 3 มีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง 67.53%
อันดับ 4 การสร้างข่าว บิดเบือนข่าว การเล่นเกมการเมือง 64.16%
อันดับ 5 ประชาชนมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นได้ 53.51%

เมื่อถามว่า “ใคร/กลุ่มใด” ที่สร้างกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์   

อันดับ 1 นักการเมือง 77.92%
อันดับ 2 กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาล 70.39%
อันดับ 3 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เกษตรกร ชาวนา 63.38%
อันดับ 4 ผู้ที่เสียผลประโยชน์ 61.30%
อันดับ 5 สื่อมวลชน นักวิชาการ 58.96%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่ากระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ขณะนี้มีผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ไม่ค่อยมีผลต่อความมั่นคง 44.45%เพราะ  เป็นเพียงกระแสข่าว เป็นเกมการเมือง รัฐบาลยังดูแลสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี ไม่มีการชุมนุมประท้วง      สร้างความวุ่นวายฯลฯ 

อันดับ 2 ค่อนข้างมีผลต่อความมั่นคง 33.01%เพราะ  ความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจและการทำงานของรัฐบาล กระทบต่อการปรับคณะรัฐมนตรี ทำให้เป็นจุดอ่อนในการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่มีผลต่อความมั่นคง 17.71%เพราะ  ประชาชนยังคงเชื่อมั่นและเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาล รัฐบาลมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน เป็นรัฐบาลทหาร มีอำนาจเด็ดขาด ฯลฯ 

อันดับ 4 มีผลต่อความมั่นคงมาก 4.83%เพราะ  ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐบาล  รัฐบาลต้องทำงานหนักมากขึ้น กระทบต่อเสถียรภาพ กระแสข่าวต่าง ๆ อาจทำให้รัฐบาลมีภาพลักษณ์ที่เสียหายได้  ฯลฯ


เมื่อถามว่า ในฐานะประชาชนจะช่วยลดกระแสกดดันรัฐบาลขณะนี้ได้อย่างไร?

อันดับ 1 มีสติและใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร 74.03%
อันดับ 2 ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด   71.17%
อันดับ 3 ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ผิด ๆ ช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ 62.60%
อันดับ 4 เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล ช่วยกันตรวจสอบการกระทำผิด 56.62%
อันดับ 5 อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกัน ร่วมส่งกำลังใจให้รัฐบาล 48.29%

 

บันทึกโดย : วันที่ : 01 ต.ค. 2559 เวลา : 10:14:40

13-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 13, 2024, 11:12 pm