ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สปสช.เผยครึ่งปี 59 สิทธิบัตรทองใช้บริการผู้ป่วยนอก 80 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในเกือบ 3 ล้านครั้ง


 


สปสช.เผยช่วงครึ่งปีแรกปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48.23 ล้านคน อัตรารับบริการทั้งผู้ป่วยนอก 80.047 ล้านครั้ง บริการผู้ป่วยใน 2.968 ล้านครั้ง ระบุผลการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล บอร์ด สปสช.มุ่งดูแลประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) มีบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกคน พัฒนาบริการสาธาณสุขให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งในปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับประชากรผู้มีสิทธิจำนวน 48.78 ล้านคน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ในจำนวนประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48.28 ล้านคน มีผู้ลงทะเบียนสิทธิแล้ว 48.23 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.88 โดยในส่วนของการบริการพื้นฐานตามงบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีผู้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 80.04 ล้านครั้ง และใช้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 2.96 ล้านครั้ง สำหรับในส่วนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มีผู้พิการลงทะเบียน จำนวน 1,169,206 คน มีการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 12,245 คน หรือคิดเป็น 13,646 ชิ้น ขณะที่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มีการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 166,856 คน 195,672 คน และ 261,233 คน ตามลำดับ

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ส่วนบริการแพทย์แผนไทยนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 มีหน่วยบริการแพทย์แผนไทยที่ผ่านการรับรอง จำนวน 701 แห่ง มีผู้รับบริการแผนไทยประเภทนวด ประคบ และอบสมุนไพร จำนวน 646,978 คน หรือ 1,069,581 ครั้ง บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด จำนวน 10,215 คน หรือ 35,691 ครั้ง และมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1,203,830 คน หรือ 1,486,105 ครั้ง

ขณะที่ในส่วนของบริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ ได้แก่ การสนับสนุนการล้างไตและฟอกเลือดล้างไต กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน จำนวน 3,714 คน รับบริการ 20,188 ครั้ง การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI จำนวน 1,932 คน รับบริการ จำนวน 2,148 ครั้ง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน จำนวน 1,498 คน รับบริการ 1,502 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วย จำนวน 73,721 คน รับบริการ 81,487 ครั้ง และการดูแลผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 22,952 คน

“จากรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 นอกจากการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลแล้ว ยังเป็นไปตามความเห็นชอบและมติที่อนุมัติโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้ยึดตามเจตนารมณ์ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและครอบคลุม” รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

บันทึกโดย : วันที่ : 02 ต.ค. 2559 เวลา : 08:51:32

13-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2024, 4:51 am