ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสท.หารือจัดซื้อข้อมูลวิจัยวัดเรทติ้งทีวีครบวงจร


 


วันนี้ (2 ต.ค.)  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมเรื่อง สำนักงาน กสทช. ขอนโยบายแนวทางการจัดซื้อระบบตรวจวัดความนิยมรายการ(rating) ของสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(ประเทศไทย) หรือ MRDA เพื่อสำหรับวัดเรทติ้งทีวี
          
ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสื่อซื้อโฆษณาใช้ข้อมูลจากข้อมูลแหล่งเดียว ของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช(ประเทศไทย) จำกัด เป็นข้อมูลอ้างอิงในการซื้อขายโฆษณา รวมทั้งพิจารณาถึงแนวโน้มและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งเห็นว่าข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของตลาดและการแข่งขัน จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(ประเทศไทย) เพื่อจัดหาผู้ดำเนินการโดยจัดให้มีการประมูลแข่งขันทางด้านราคาตามข้อตกลงที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้กำหนดร่วมกัน

สำนักงานฯ มีความเห็นว่าการจัดซื้อรายงานการตรวจวัดเรทติ้งระบบ Multi – Screen ของสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(ประเทศไทย) เพื่อจัดหาผู้ดำเนินการโดยจัดให้มีการประมูลแข่งขันทางด้านราคาตามข้อตกลงที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้กำหนดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สำนักงานฯ มีรายงานการตรวจวัดเรตติ้ง 2 ระบบ คือ ระบบของนีลเส็น และกันตาร์ มีเดีย ซึ่งจะทำให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจาก 2 แหล่งข้อมูล รวมทั้งมีทางเลือกในการใช้ชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากการเปรียบเทียบความถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายหรือสำหรับการติดตามสภาพตลาด และทำให้อุตสาหกรรมมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้น
          
ทั้งนี้ รายงานเรทติ้ง Multi – Screen ถือเป็น Official Rating ที่สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย(MAAT) ทำการรับรอง และเป็นเพียงรายงานเรทติ้งเดียวที่จะใช้ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
          
“แนวคิดของสำนักงานฯ จะทำให้ กสทช.ได้ข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากวงการโฆษณา นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์เพราะการวัดเรทติ้งมีผลต่อค่าโฆษณา ถ้าทั้งฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม และ เคเบิลทีวียอมรับร่วมกันได้ ก็เป็นทิศทางที่ดี พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวิจัยวัดเรตติ้งที่มีความน่าเชื่อถือจะส่งผลดต่อการพัฒนาธุรกิจสื่อและผู้บริโภคด้วยเช่นกัน” นางสาวสุภิญญา กล่าว
          
นอกจากนี้ บอร์ด กสท. จะหารือเรื่องผังรายการวิทยุ 1 ปณ. เป็นการถกต่อหลังเลื่อนพิจารณาลงมติมาจากคราวที่แล้ว ส่วนตัวยังยืนยันว่า กสท. ต้องเร่งให้ทางสำนักงานคืนคลื่นความถี่ฯ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการเองกลับคืนมา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานรัฐที่เหลือทยอยคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ประกอบกิจการด้วยตนเองก่อนจะครบกำหนดตามแผนแม่บทฯ ในเดือน เม.ย. 2560 รวมทั้งเร่งแผนเปลี่ยนผ่านกลุ่มวิทยุทดลองประกอบกิจการทั้งประเภทบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และบริการชุมชน ให้เข้าสู่ระบบใบอนุญาตเต็มรูปแบบต่อไป ยิ่งช้ายิ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปคลื่นความถี่เพื่อประเทศชาติ
          
วาระอื่นๆ ได้แก่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 02 ต.ค. 2559 เวลา : 13:26:57

16-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 16, 2024, 2:09 pm