ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปลัด สธ.สั่งการนโยบายเร่งด่วนไตรมาส1/60 ใช้จ่ายงบ บริหารจัดการงบลงทุน ควบคุมไวรัสซิกา


 


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ สั่งการนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการงบลงทุน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมพร้อมรองรับผู้เสพยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

 
วันนี้ (3 ตุลาคม 2559) ที่ กระทรวงสาธารณสุข  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอทางไกล กับผู้บริหารใหม่และเก่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั้งที่รับตำแหน่งใหม่และเก่าทั่วประเทศ มอบนโยบายเร่งด่วนที่ขับเคลื่อนไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1.การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เร่งรัดการจัดจ้างให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยงบลงทุนที่น้อยกว่า 2 ล้านบาทให้ลงนามและเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2559 เกิน 2 ล้านบาทให้เซ็นสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2559 

2.จัดทำแผนปฎิบัติราชการปี 2560 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคมนี้  ให้จัดทำเป็นแผนปฎิบัติการ ใน 16 แผนงาน 48 โครงการ  ในกรอบ 4 ยุทธศาสตร์ P&P Excellence,  Service Excellence,  People Excellence  และ Governance Excellence  โดยในเดือนตุลาคมนี้จะมีทีมผู้บริหารจากฝ่ายการเมือง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารสุข และอธิบดี ลงพื้นที่เพื่อรับฟังและติดตามทุกเขต  

3.เร่งรัดการใช้งบดำเนินการให้ใช้จ่ายร้อยละ 33 และงบในการฝึกอบรมให้ได้ร้อยละ 50 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

4.การเตรียมพร้อมดูแลผู้เสพยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย ให้สถานพยาบาลทุกแห่งพร้อมดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ โดยให้พร้อมตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขึ้นมา

5.การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเน้นย้ำให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดำเนินการควบคุมอย่างเข้มข้นจริงจัง ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วย 30-40 คนต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะในจังหวัดที่พบผู้ป่วยใหม่ และจังหวัดที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ต้องควบคุมโรคให้ได้ ขอให้ดำเนินการตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  ต้องให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวดังนี้ ที่บ้านและชุมชนใกล้บ้านหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย  ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยยาทากันยุง นอนในมุ้ง และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดรณรงค์  การสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนประชาชน และในสถานที่สาธารณะ ที่พบว่ายังมีปัญหาในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานตอนใต้ 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ต.ค. 2559 เวลา : 15:28:23

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 3:30 am