ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
การบินไทยชี้แจงกรณีให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำข้ามทวีป


 


นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ เป็นผู้ให้บริการการขนส่งทางอากาศหรือสายการบินในระดับพรีเมี่ยม โดยให้บริการทั้งเที่ยวบินประจำตามตารางการบิน และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ซึ่งเป็นธุรกิจทั่วไปของสายการบิน โดยการบินไทยมีลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสายการบินต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งในกรณีที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซื้อบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำของการบินไทยเดินทางไปฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยนั้น การบินไทยได้ดำเนินการจัดเตรียมเที่ยวบินเช่าเหมาลำตามกรอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การเดินทางครั้งนี้คิดค่าใช้จ่ายระหว่างองค์กรของรัฐต่อรัฐตามราคาต้นทุนซึ่งสามารถตรวจสอบได้

2. การบินไทยมีความชำนาญให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำให้กับคณะของบุคคลสำคัญหรือคณะทัวร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกำหนดการเดินทางตามความประสงค์ สามารถทำการบินได้ทั่วโลกโดยเฉพาะจุดหมายที่ไม่มีเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ

3. การบินไทยสามารถประสานในการขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าประเทศต่างๆ ได้

4. การบินไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและการบริการที่ไม่เป็นรองใครและได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ การเดินทางสู่มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เป็นการเดินทางที่ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ และต้องต่อเที่ยวบินหลายครั้ง รวมทั้งเวลาในการต่อเที่ยวบินไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจ จึงทำให้ผู้โดยสารมีทางเลือกน้อย อีกทั้งเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยและมีกำหนดการแน่นอนไปยังจุดหมายที่ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ การเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจึงมีความเหมาะสมกว่าเที่ยวบินพาณิชย์ (Commercial Flight) อนึ่ง ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ อาจจะสูงกว่าค่าโดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

สำหรับค่าใช้จ่ายการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่การบินไทยเสนอไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นราคาประมาณการ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร้องขอ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเที่ยวบินเช่าเหมาลำแล้ว การบินไทยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ต.ค. 2559 เวลา : 22:08:25

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 4:21 am