ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บมจ.โรงพยาบาลลาดพร้าว (LPH) ส่งบอร์ดตัดสินใจกรณีลงทุนในรพ.เดชา


 

นายวิทวัส เพิ่มผล รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว (LPH)  แจงความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อการลงทุนในกิจการโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ที่มีศักยภาพที่อยู่ระหว่างพิจารณา 


กรณีการเจรจาเพื่อการลงทุนในโรงพยาบาลเดชา ทั้งในรูปแบบการเข้าซื้อสินทรัพย์ถาวร และการเช่าระยะยาว โดยพิจารณาจากมูลค่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งบริษัทฯได้เสนอเจรจาภายใต้กรอบระยะเวลาเบื้องต้นสิ้นสุดในเดือนกันยายนแล้วนั้น ล่าสุด ยังไม่ได้รับการตอบข้อเสนอใดๆ จากทางผู้มีอำนาจจัดการของกิจการ สำหรับการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนใดๆ(หากมี) ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กรณีการศึกษาความเป็นไปได้กรณีการลงทุนในหุ้นสามัญโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ล่าสุด บริษัทฯได้ยุติการพิจารณาสำหรับการลงทุนย่านสมุทรปราการ 1 แห่ง เนื่องจากพบว่าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ คงอยู่ระหว่างศึกษากรณีการลงทุนในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอกที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกหนึ่งแห่ง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ต.ค. 2559 เวลา : 18:18:49

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 11:18 pm