ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.เห็นชอบตั้ง 'มานัส ทารัตน์ใจ' เป็นอธิบดีกรมการศาสนา


 


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อ 11 ต.ค. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ                สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำรงตำแหน่ง                   รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
2. นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง                 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
3. นายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง                 อธิบดีกรมการศาสนา 
4. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2559 เวลา : 17:23:10

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 1:38 am