ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.เผยผล CEO Survey มองศก.ไทยปีนี้โตช่วง 2-3%


 


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เกี่ยวกับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559  พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนตอบแบบสอบถาม 126 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์รวม 47% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีสัดส่วนผู้ร่วมตอบแบบสอบถามสูงสุดนับตั้งแต่จัดทำการสำรวจนี้ (ไตรมาส 3/2557) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
   

ในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจ  ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องจากการสำรวจครั้งก่อน โดย CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2559 จะเติบโตอยู่ในช่วง 2% ถึง 3% 

ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559  CEO คาดการณ์ว่า นโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ และการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านกำลังซื้อในประเทศ และเสถียรภาพของการเมืองในประเทศจะมีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน  

ด้านปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย CEO มองว่า กำลังซื้อในประเทศที่ลดลง และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทย 

ด้านแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ CEO ส่วนใหญ่คาดผลการดำเนินธุรกิจในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 จะดีกว่าที่คาดการณ์โดย 53% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่ารายได้ของบริษัทในปี 2559 จะเติบโตมากกว่า 3% และ 28% คาดว่ารายได้ของบริษัทในปี 2559 จะเติบโตมากกว่า 6% 

ในการรับมือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การปรับตัวรองรับเศรษฐกิจดิจิตัล การปรับราคาสินค้าและบริการ การตลาดแบบเจาะจงมากยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกิจการ ทั้งการปรับโครงสร้างกิจการภายใน ตลอดจนการควบรวมกิจการและร่วมลงทุน ด้านการจ้างงาน ยังไม่มีแนวโน้มว่าบริษัทจดทะเบียนไทยจะลดการจ้างงานลง
แนวโน้มการลงทุน

CEO คาดการณ์ว่าในปี 2559 แนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้น โดย  77% ของ CEO คาดว่าจะลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงอย่างชัดเจน แหล่งระดมทุนหลักยังคงเป็นกำไรสะสม สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และการออกหุ้นกู้ภายในประเทศ 

การลงทุนในต่างประเทศในปี  2559  CEO คาดว่า มีแนวโน้มขยายตัวแต่ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน โดยประเทศเป้าหมายยังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทเริ่มให้ความสนใจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่คาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต อาทิ อินเดีย ปากีสถาน เป็นต้น
         
ในการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการสำรวจครั้งที่ 7 (ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นครั้งแรกเมื่อไตรมาส 3/2557) โดยในครั้งนี้มีบริษัทจดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถาม 126 บริษัทจาก 24 หมวดธุรกิจ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 47% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559) 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2559 เวลา : 18:07:01

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 3:39 am