ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16 ต.ค. 'ออกพรรษา'


 


นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอความร่วมมือจากร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ต.ค. 59 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 ก.พ. 58 ซึ่งออกตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้น การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
 

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2559 เวลา : 18:25:58

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 9:52 am