ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน ร่วมมือ ก.พ. บูรณาการทดสอบความพร้อมผู้ประสงค์รับราชการ


 

ก.แรงงาน หารือร่วมกับ ก.พ. เรื่องการบูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ สำหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) พร้อมคณะ ได้ประชุมเพื่อหารือ เรื่อง ‘การบูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ’ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (11 ต.ค. 59)

ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังการประชุมหารือว่า “ควรจัดให้มีหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงบังคับให้แก่ข้าราชการ โดยอาจจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  และสำหรับการประเมินเพื่อรับทุนการศึกษาต่อจากรัฐบาล ควรจะมีการปรับใหม่โดยนอกจากเรื่องภาษาอังกฤษแล้ว ต้องมีการทดสอบความถนัดทางอาชีพด้วย  และควรมีการจัดโครงการให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้ทำงานระหว่างที่กำลังศึกษาต่อ เพื่อให้มีรายได้พิเศษ รวมทั้งควรปรับระบบค่าตอบแทนของข้าราชการให้เหมาะสมขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักเรียนทุนกลับมาทำงานราชการไปจนเกษียณอายุราชการ”

ทั้งนี้ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปที่จะสมัครเข้ารับราชการ (การสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.) โดยจะใช้ประกอบในการพิจารณาดูบุคลิกภาพที่โดดเด่น ความมีตัวตนของตนเอง และการมีใจรักในอาชีพข้าราชการ กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล จะใช้พิจารณาประกอบความสอดคล้องกับการเลือกแผนการศึกษาในต่างประเทศ และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่รับข้าราชการแล้ว เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับตำแหน่ง ได้แก่ การขอย้าย โอน เลื่อน หรือเปลี่ยนตำแหน่ง โดยทางกระทรวงแรงงานยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งอาจมีการปรับใช้แบบทดสอบที่มีอยู่แล้ว และพิจารณาจัดทำเพิ่มสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเข้ารับราชการในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการหารือกันในประเด็นที่จะมีการจัดงานมหกรรมการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559  ณ สยามพารากอน
 
 โดยสำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานร่วมจัดบูธ เพื่อให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมงานทดสอบและทราบแนวโน้มการเข้าสู่อาชีพ  ซึ่งในส่วนนี้ กระทรวงแรงงานยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการจัดบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ บริการแนะแนว บริการปรึกษาทางอาชีพ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้วย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2559 เวลา : 18:58:24

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 6:56 am