ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.จี้ CHUO เร่งส่งงบการเงินQ1/59 ภายใน 14 พ.ย.นี้


 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)  ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า เมื่อบริษัทจดทะเบียนใดนำส่งงบการเงินงวดใดงวดหนึ่งล่าช้าเป็นเวลานานติดต่อกันมากกว่า 180 วัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้
 
1.    ประกาศว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) จนครบ 180 วัน นับจากวันประกาศเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

2.    หากบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการส่งงบการเงินได้ภายใน 180 วัน นับจากวันประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บันทึกโดย : วันที่ : 12 ต.ค. 2559 เวลา : 08:57:55

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:08 am