ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
KTBไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินตราตปท.ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 189.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ


 
นางวลัยรัตน์ เลิศอาพรไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ธนาคาร (โดยการดำเนินการผ่านทางสาขาประเทศสิงคโปร์) ได้ทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งใช้ชื่อว่า US$220,000,000 7.378% Perpetual Non-Cumulative Tier I Securities ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ธนาคารได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 189,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน
 
อนึ่ง ในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวข้างต้นนั้น ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
 

บันทึกโดย : วันที่ : 12 ต.ค. 2559 เวลา : 09:04:38

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 6:45 am