ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ


 


นายกรัฐมนตรีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี


วันนี้ (12 ตุลาคม 2559) เวลา 08.50 น. ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวสื่อถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชดำรัสที่ว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า" โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเข้ามาทัศนศึกษาเพื่อให้ได้รับทราบพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทย พร้อมกับเป็นอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศ และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของกลุ่มแม่บ้านกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ตลอดจนทำให้เกิดความเลื่อมใสและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการ 7 ส่วน ได้แก่ 1. ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายหมายคลายทุกข์ 2. พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า 3. โครงการพระราชดำริกับกรมทหารบกที่ 21 รักษาพระองค์ฯ 4. พระราชประวัติ 5. องค์ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ 6. ศิลปาชีพ และ 7. พระเมตตาดั่งสายธาร

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นยางนา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเขียนคำถวายพระพรลงในใบโพธิ์ ซึ่งประชาชนที่มาเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถเขียนคำถวายพระพรลงในใบโพธิ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ คำถวายพระพรจะถูกนำไปแขวนไว้ที่ต้นโพธิ์ทอง (ต้นจงรัก) และต้นโพธิ์เงิน (ต้นภักดี) เมื่อรวบรวมคำถวายพระพรได้จำนวนมาก ทางกรมทหารราบที่ 21 จะนำไปสร้างพระพุทธรูปในโอกาสสำคัญต่อไป

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ต.ค. 2559 เวลา : 11:48:02

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:22 am