ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ทส. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบนโยบายดำเนินงานปี 2560


 

วันนี้ (12 ตุลาคม 2559 ) เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/ 2559 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในปี 2560 และชี้แจงการดำเนินงานที่สำคัญ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีการชี้แจงการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย วาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย กับ ประเด็นปฏิรูปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ในวาระอื่น ๆ ได้มีการพิจารณาและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ และการให้เช่าบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีพิเศษ
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ต.ค. 2559 เวลา : 12:11:19

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:29 am