ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ซีพี เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดสนองนโยบายรัฐ พยุงราคาภายในให้ฟาสต์แทรคเลนเกษตรกร สหกรณ์-สกต.


 


บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ขานรับนโยบายรัฐ นำร่องเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อพยุงราคาสินค้าเกษตรในประเทศ ด้วยการเปิดฟาสต์แทรคเลนให้ไม่ต้องรอคิวเพื่อขายเหมือนพ่อค้า พร้อมส่งเสริมความรู้เรื่องการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส กล่าวว่า บริษัทฯให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการทั่วไปจากเกษตรกรทุกราย สหกรณ์การเกษตรและ สกต.14-15 จุด ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและองค์กรการเกษตรดังล่าวสามารถขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม โดยบริษัทฯมีการเปิดฟาสต์แทรคเลนให้เกษตรกรไม่ต้องรอคิวขายผลผลิตเหมือนพ่อค้าทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกข้าวโพดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงและ ต้นทุนการผลิตต่ำ ตามแนวทางการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน

“ซีพี นำร่องการรับซื้อด้วยเงื่อนไขพิเศษสำหรับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตกันมา ทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา โดยยึดมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา ตามความชื้นของผลผลิต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีตลาดรองรับผลผลิต” นายไพศาล กล่าว

นายไพศาล กล่าวต่อไปว่า การเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องภายใต้ “โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่มีการการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือทำลายสิ่งแวดล้อม สู่การเพาะปลูกอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะส่งนักวิชาการเกษตรเข้าให้ความรู้และคำแนะนำในการปลูก ดูแลให้เกษตรกรเพาะปลูกอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรทุกรายต้องขึ้นทะเบียนและมีเอกสารสิทธิ์แสดงอย่างถูกต้อง
 
ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยังได้ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกให้มีการชะลอการนำเข้าข้าวสาลีไปถึงต้นปีหน้าเช่นเดียวกัน และขอความร่วมมือให้ซื้อผลผลิตในประเทศก่อนเพื่อพยุงราคาในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ต.ค. 2559 เวลา : 12:43:36

01-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 1, 2024, 3:24 pm