ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสลงทุนในไทย-สนับสนุนไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0


 


วันนี้ (13 ต.ค. 59) เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นาย François Corbin ประธานสภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส และรองประธานบริหาร ฝ่ายภูมิภาคและการจัดการความก้าวหน้าบริษัท Michelin ฝรั่งเศส นำคณะผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ จากสภานายจ้างและผู้ประกอบการฝรั่งเศส (MEDEF) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับนาย Corbin และคณะสู่ประเทศไทย และแสดงความยินดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานายจ้างและผู้ประกอบการฝรั่งเศส (MEDEF) ทั้งนี้ได้ทราบว่า การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีสมคิดกับสมาชิก MEDEF เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

นายกรัฐมนตรียินดีที่ในโอกาสที่คณะเดินทางมาไทยในครั้งนี้จะได้พบหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนของไทย ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือกับฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ ซึ่งความร่วมมือ ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่รับบาลไทยยึดถือมาโดยตลอด

ไทยยินดีที่ MEDEF มองไทยเป็นจุดหมายและโอกาสในด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศสจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะเป็นเวทีสำหรับการเจรจาในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในสาขา โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ สาธารณสุข  เพื่อช่วยสนับสนุนไทย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าไปลงทุนในฝรั่งเศส

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะถดถอย แต่เศรษฐกิจไทยยังคงยืดหยุ่น ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งถือเป็นหน้าที่สำคัญอันหนึ่งของรัฐบาล ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนผู้ประกอบการฝรั่งเศสใช้ไทย ซึ่งมีที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางของภูมิภาค เป็นสะพานในการเชื่อมโยงไปยังอาเซียน ตามนโยบายไทย + 1 ของรัฐบาล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสพิจารณาโอกาสการลงทุนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง First S-Curve การเกษตร และ New-S Curve รวมถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) และโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

อีกทั้งรัฐบาลยังมุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจำต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของกำลังคน ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่มีความร่วมมือทั้งด้านการศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ต.ค. 2559 เวลา : 13:54:31

29-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2024, 8:09 am