ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมท่าอากาศยานเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุด รปภ.ท่าอากาศยาน 28 แห่ง


 

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ทั้ง 28 แห่ง เพิ่มความเข้มงวดของการรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย    เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกระเป๋าผู้โดยสารทุกใบ ทั้งจากเครื่องเอ็กซเรย์ และการตรวจค้นโดยตรงของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร และบริเวณท่าอากาศยานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเฝ้าระวังตรวจตราผ่านกล้องวงจรปิดทั่วทั้งท่าอากาศยาน เพื่อดูความเคลื่อนไหวโดยรวมตลอดเวลา รวมถึงทำการตรวจค้นรถยนต์ก่อนเข้าท่าอากาศยานทุกคัน พร้อมกันนี้ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


ทั้งนี้กรมท่าอากาศยานมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท่าอากาศยานกรณีหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งกรมท่าอากาศยานขอความร่วมมือผู้โดยสารและประชาชนด้วย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติต้องสงสัยหรือพบสัมภาระที่ไม่ทราบเจ้าของ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ต.ค. 2559 เวลา : 14:52:11

05-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2024, 5:54 pm