ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
RICH เผยพันธมิตรจีนยืนยันแสดงความจำนงร่วมทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำและสาธารณูปโภค


 


บริษัท  ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH) แจ้งว่า สืบเนื่องจากการที่   RICH ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd. (Tus-Sound)ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีความสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำและสาธารณูปโภคเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 แล้วนั้น
    
ทั้งนี้ Tus-Sound เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (รหัสหลักทรัพย์: 000826) และเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ระดับต้น ๆ ของประเทศจีน ประกอบกิจการในด้านรีไซเคิลของเสียและการพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการผลิตน้ำประปามานานหลายปี ธุรกิจหลักของTus-Sound นั้นประกอบไปด้วยธุรกิจหลายด้าน เช่น การบูรณาการระบบรักษาและกำจัดขยะมูลฝอย วิจัยและพัฒนา,ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การบูรณาการสุขาภิบาลเทศบาลในตัวเมืองและแถบชนบท,การกู้คืนทรัพยากรหมุนเวียนและการนำมาใช้ประโยชน์,ผลิตน้ำประปาเทศบาลไปยังภูมิภาคและบริการการลงทุนการดำเนินงานของโครงการบำบัดน้ำเสีย อีกทั้ง Tus-Soundก็ได้รับรางวัล 100 บริษัทมหาชนของประเทศจีนที่เติบโตเร็วที่สุดติดต่อกันมานานหลายปีด้วย
    
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 RICH ได้รับหนังสือยืนยันการแสดงเจตจำนงในการร่วมลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำและสาธารณูปโภคจาก Tus-Soundเพื่อร่วมลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (RAU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RICH แล้ว
    
โดย RICH และ Tus-Sound  จะดำเนินการร่วมกันร่างสัญญาและช้อตกลงในโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยมูลค่าการลงทุน รายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆที่อยู่ในข้อตกลงการลงทุน บริษัทจะดำเนินการภายใต้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน กลต. ซึ่งบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าของการร่วมลงทุนให้นักลงทุนทราบต่อไป          

บันทึกโดย : วันที่ : 19 ต.ค. 2559 เวลา : 09:07:17

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 9:30 am