ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
การรถไฟฯ เพิ่ม 6 มาตรการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ


 


การรถไฟฯ เพิ่ม 6 มาตรการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 29-30 ตุลาคม นี้ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม สั่งสำรองขบวนรถพ่วงรับคลื่นมหาชน พร้อมตรวจความเรียบร้อยระบบรางเส้นทางรถไฟ รถโดยสาร ระบบอาณัติสัญญาณ เครื่องกั้น และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นในรถทุกขบวน ทุกสถานี

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการจัดแผนรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่จะเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
 

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้รับทราบนโยบายและสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ของการรถไฟฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ 6 มาตรการ ประกอบด้วย
 
1. ให้ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ แจ้งให้ทุกสถานีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดเดินขบวนรถรองรับประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และให้ตรวจสอบ ดูแล ความปลอดภัยบริเวณสถานี และเครื่องกั้นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดมิให้เกิดเหตุอันตรายขึ้นได้
2. ให้ฝ่ายบริการโดยสาร ประสานงานกับฝ่ายการช่างกลเตรียมการพ่วงรถให้เหมาะสมกับสภาพการโดยสารที่แท้จริงในทุกเส้นทาง และให้ประสานงานกับทุกสถานีที่มีรถพ่วงสำรองให้สามารถพ่วงรถในระหว่างทางได้ในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น รวมทั้งให้พนักงานขบวนรถให้การบริการแก่ผู้โดยสารด้วยความเต็มใจ และตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการขึ้น-ลง ขบวนรถระหว่างสถานีและระหว่างการเดินทางบนขบวนรถ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้ดูแลเป็นพิเศษ
3. ฝ่ายการช่างกล ให้เร่งรัดซ่อมรถชำรุดให้เพียงพอกับการให้บริการ และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์รถจักร รถพ่วง ล้อเลื่อน และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งต้นทาง ระหว่างทาง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยสูงสุด
4. ฝ่ายการช่างโยธา ให้ตรวจสอบสภาพทาง ประแจ และสะพาน ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินรถ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงให้ควบคุม กำกับ ดูแล โดยใกล้ชิด
5.ฝ่ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ให้ตรวจสอบประแจ ระบบอาณัติสัญญาณ เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งตามสถานี และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับการเดินรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
6. กองบังคับการตำรวจรถไฟ ให้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยทุกสถานีและขบวนรถโดยสารทุกขบวน ให้มีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งจัดระบบการจราจรบริเวณสถานีกรุงเทพ และสถานีที่มีผู้โดยสารจำนวนมากให้เกิดความคล่องตัว
 
 

นายวุฒิชาติกล่าวว่า การดำเนินมาตรการเพิ่มเติมของการรถไฟฯ ได้เน้นแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 จะมีการปิดถนนโดยรอบท้องสนามหลวง แต่จะอนุญาตให้เฉพาะรถสาธารณะ ขสมก. รับส่งผู้โดยสารเข้ามาภายในบริเวณท้องสนามหลวงได้ 2. การควบคุม กำกับ ดูแล การขนส่งผู้โดยสารในระบบขนส่งธารณะ ให้มีความปลอดภัย 3.การให้บริการที่ดี และต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และ 4.ต้องอำนวยความสะดวกในกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นกรณีพิเศษ

 
 
นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม และ การรถไฟฯ ยังขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตอาสาและพร้อมมาอำนวยความสะดวกประชาชน ที่สถานีกรุงเทพ และทุกพื้นที่ของการรถไฟ ฯ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพฯ 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ต.ค. 2559 เวลา : 19:12:05

22-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 22, 2024, 8:46 pm