ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ด กสท. เตรียมประชุมเพิกถอนใบอนุญาต CTH


 


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 37/2559 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคมนี้  มีวาระการประชุมน่าจับตา กรณีการขอยกเลิกการให้บริการโครงข่ายของบริษัทซีทีเอชฯ ซึ่ง กสท. มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตครบ 30 วันแล้ว แต่บริษัท ซีทีเอชฯ ยังคงเพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามประกาศ เงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องส่งแผนเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ กสท.ก่อนยุติการให้บริการ และหลังจากการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วสำนักงาน กสทช. จะบันทึกการกระทำดังกล่าวไว้เป็นประวัติด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีวาระที่น่าจับตา บอร์ดต้องถกกันเกี่ยวกับเนื้อหาของละครเรื่องเจ้าพายุ ของช่อง 7 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ได้รับการร้องเรียนว่ามีฉากความรุนแรง อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเห็นว่าละครดังกล่าวมีภาพการกระทำที่ซาดิสม์ แสดงวิธีการฆ่า และการกระทำที่รุนแรง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีผลต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และจัดระดับความเหมาะสมที่ "ท"ทุกวัย (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอลงโทษปรับทางปกครอง
          
ส่วนวาระอื่น ๆ ที่น่าจับตา คือ การพิจารณาแนวปฏิบัติการออกอากาศ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต หลังจาก 30 วัน ว่า ควรมีแนวทางที่เหมาะสมอย่างไร การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. การพิจารณาการลดหย่อนค่าธรรมเนียม การพิจารณาการกระทำความผิดของช่องรายการ Box Film เป็นต้น


 

บันทึกโดย : วันที่ : 30 ต.ค. 2559 เวลา : 16:25:20

22-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 22, 2024, 9:33 pm