ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
จัด 'พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์' ถวายเป็นพระราชกุศลในวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้ (5 พ.ย.)


 


สำนักพระราชวัง เตรียมจัดสถานที่เพื่อจัดพิธี "สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่จะมีขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น.
          
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวังให้ใช้สถานที่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักพระราชวังทำการปิดพระอุโบสถวัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม เพื่อยุติการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ขึ้นสักการะพระแก้วมรกต ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เพื่อเตรียมสถานที่รองรับพระเถรานุเถระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ รูป ประกอบด้วยกรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะฝ่ายปกครอง ในระดับต่างๆ ทั้งฝ่ายธรรมยุติ และมหานิกาย โดยนักท่องเที่ยว ยังสามารถชมความงดงามของวัดพระแก้วนอกพระอุโบสถได้ตามปกติ
          
จากนั้นในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.จะยุติการให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพ ทางประตูมณีนพรัตน์ เพื่อปรับให้ไปเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ส่วนนักท่องเที่ยวก็จะให้ยุติการเที่ยวชมภายในบริเวณวัดพระแก้ว แล้วปรับให้เข้าชมภายในพระบรมมหาราชวังแทน  
          
สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักพระราชวังจัดสถานที่สวดเจริญพระพุทธมนต์ไว้ ๕ จุด ได้แก่ เก้าอี้นั่งบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นกลุ่มของแขกวีไอพี บริเวณรอบกำแพงแก้วของพระอุโบสถ บนศาลาราย ๑๒ จุดที่อยู่รอบวัด บริเวณพระระเบียงคตชั้นที่ ๑ ที่ทอดยาวรอบพระอุโบสถ มีการเตรียมเสื่อมาปูไว้ให้ประชาชนนั่ง เพื่อไม่ให้ปะปนกับประชาชน ที่ต่อแถวเข้าสักการะพระบรมศพ บนพระระเบียงคดชั้นที่ ๒ และ หากปริมาณประชาชนล้นจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ยังสามารถปูเสื่อให้นั่งได้บนพื้นรอบพระอุโบสถ ส่วนลานกว้างบริเวณประตูโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมหนังสือบทสวดมนต์ไว้แจกจ่ายประชาชนเพิ่ม จากเดิม ๑,๐๐๐ เล่ม เป็น ๕,๐๐๐ เล่ม เนื่องจากคาดว่าจะมีพสกนิกรมาร่วมจำนวนมาก
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 พ.ย. 2559 เวลา : 16:00:51

29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 12:07 am