ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กบง. มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือน พ.ย.ที่ 20.29 บาท/กก.


 


เมื่อ 7 พ.ย. นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือน พ.ย.59 ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. โดยให้กองทุนน้ำมันฯ รับภาระชดเชย 0.6521 บาท/กก. จากเดิมเก็บเงินเข้กองทุนน้ำมันฯ ที่ 0.3211 บาท/กก. เป็นกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 0.3310 บาท/กก. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.59 เป็นต้นไป
          
จากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ส่งผลทำให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG มีรายจ่ายประมาณ 98 ล้านบาท/เดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 พ.ย.59 อยู่ที่ 41,607 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.ในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG อยู่ที่ 7,595 ล้านบาท และ 2.ในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 34,012 ล้านบาท
   
ที่ประชุม กบง.ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนพ.ย.59 โดยได้ทบทวนราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG โดยใช้ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักทุกๆ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นราคาต้นทุนก๊าซ LPG ในช่วงเดือน พ.ย.59 - ม.ค.60 ดังนี้
          
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ 13.2638 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.1183 บาท/กก. จากเดิม 13.3821 บาท/กก. เนื่องมาจากราคาเนื้อก๊าซ และค่าเชื้อเพลงในการผลิตที่ปรับตัวลดลง, โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะเมติก คงเดิมที่ CP-20 เหรียญสหรัฐ/ตัน, การนำเข้า คงเดิมที่ CP+85 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน, ปตท.สผ.สยาม คงเดิมที่ 15.00 บาท/กก.
          
สำหรับสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG เดือนพ.ย.59   ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) อยู่ที่ระดับ 410 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 58 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนต.ค.59 อ่อนค่าลงจากเดือนก่อน 0.3167 บาท/เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 35.2181 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยการจัดหาก๊าซ LPG ทั้งระบบ ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG (LPG Pool) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6521 บาท/กก. จาก 12.9979 บาท/กก. เป็น 13.6500 บาท/กก. 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 พ.ย. 2559 เวลา : 12:53:48

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:52 am