ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อ12หน่วยงานผ่านเกณฑ์พิจารณาและสมควรได้รางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส/เปิดให้ทักท้วงได้


 


สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและสมควรได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) จำนวน 12 ราย ให้สาธารณชนทราบและสามารถทักท้วงได้ในกรณีที่มีข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครหน่วยงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล "องค์กรโปร่งใส" ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และสมควรได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) จำนวน 12 ราย ดังนี้
          1. กรมบังคับคดี 
          2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
          3. กรมอนามัย 
          4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
          5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
          6. บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟร์ จำกัด (มหาชน) 
          7. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
          8. บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) 
          9. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
          10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          11. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          12. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอแจ้งให้สาธารณชนทราบและสามารถทักท้วงได้ในกรณีที่มีข้อมูลอันควร เชื่อได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริต ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน โทรศัพท์/โทรสาร 0 2282 0467 หรือที่ อีเมล์ naccawards@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
          
หากไม่มีผู้ใดทักท้วงผลการพิจารณาดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 พ.ย. 2559 เวลา : 16:42:38

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 3:40 am