ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ยังมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง


สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ยังมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ฝนตกน้อยลง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายแห่งมีแนวโน้มลดลง กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง  

          นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิด เผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมภาคใต้เป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 14, 15, 16 และ 17 ซึ่ง รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ จ.เพชรบุรี ไปจนถึง จ.นราธิวาส ให้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ พร้อมด้วยรถน้ำ สำหรับนำน้ำสะอาดไว้แจกจ่ายประชาชน ในกรณีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ใช้การไม่ได้หรือมีสภาพขุ่นเนื่องจาก ถูกน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด

          สถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ สรุปได้ ดังนี้

          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.บางสะพาน มีน้ำท่วมขังบริเวณชุม ชนตลาดอ.บางสะพาน บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลบางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร ปัจจุบันถนนสายหลักและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลบางสะพาน     ระดับน้ำท่วมเริ่มแห้งแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำบางแห่งบริเวณชุมชนตลาดอำเภอบางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง เร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน และพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้ว

จังหวัดชุมพร ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.ท่าแซะ และ อ.เมือง และท่วมขังบริเวณผิวจราจรถนนสายเอเชีย   ฝั่งขาขึ้น หน้าสถานีขนส่งชุมพรเมืองใหม่ ปัจจุบันระดับน้ำในคลองชุมพร บริเวณบ้านวังไผ่ สถานี X.53A มี ระดับน้ำ 9.00  เมตร ลดลงต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 0.34 เมตร ส่วนระดับน้ำบริเวณคลองท่าตะเภา คลองสวี คลองตะโก และคลองหลังสวน ยังมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่บางแห่งที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำสูงเฉลี่ยประมาณ 20 – 40 เซนติเมตร คาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆ จะเริ่มลดลง ถ้าหากไม่มีฝนตกบริเวณต้นน้ำเพิ่มเติม โครงการชลประทานชุมพร ได้ประสานงานกับทางจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนราษฎรเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่บริเวณลำห้วยและลำคลอง ทั้งนี้ ได้มีการใช้ประตูระบายน้ำคลองท่าแซะ ประตูระบายน้ำหัววัง ประตูระบายน้ำพนังตัก ประตูระบายน้ำสามแก้วใหม่ ประตูระบายน้ำท่าตะเภา และแก้มลิงหนองใหญ่ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลง น้ำที่ท่วมขังมีระดับลดลง ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำตาปี ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตร ในเขต อ.เกาะสมุย อ.เกาะพงัน อ.กาญจนดิษฐ์      อ.ดอนสัก อ.นาสาร อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.ชัยบุรี อ.พนม อ.ตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.วิภาวดี อ.ไชยา อ.ท่าฉาง     และอ.ท่าชนะ ส่วน อ.พุนพิน ระดับจะน้ำขึ้น-ลง ตามอิทธิพลของน้ำทะเล หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใน 2 – 3 วันนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปริมาณ น้ำที่ไหลจากต้นน้ำคลองท่าดีลดลงแล้ว หากไม่มีฝนตกในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่ม ระดับน้ำจะค่อยๆ ลดลง และคลองระบายน้ำสายต่างๆ คือ คลองวังวัว คลองหัวตรุด คลองบางพุทรา คลองไม้เสียบ คลองท้าวราษฎร์-ไม้เสียบ คลองหนองหนอน และคลองบางไทร ปัจจุบันระดับน้ำในคลองระบายน้ำ มีระดับคงที่และลดลง ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรในเขต อ.เมือง ยังคงมีน้ำท่วมขัง ระดับสูงประมาณ 0.80 - 1.00 ม. คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่ม สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ รวม 54 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 52 เครื่อง พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้อำเภอ เทศบาล อบต.ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จังหวัดตรัง ยังมีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.เมือง และ อ.ห้วยยอด ระดับน้ำในแม่น้ำตรังที่ไหลผ่าน บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด สถานี X.56 มีระดับน้ำ 15.64 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.64 เมตร มีแนวโน้มลดลง ส่วนที่     บ้านท่าจีน อ.เมือง สถานี X.47  มีระดับอยู่ที่ 5.08 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.78 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง แต่ไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ปัจจุบันระดับน้ำบริเวณต้นน้ำแม่น้ำตรังมีแนวโน้มลดลง และจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายแม่น้ำ คาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่ม จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 วัน โครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์น้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

จังหวัดพัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ลุ่ม 11 อำเภอ คือ อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน อ.กงหรา อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน อ.ป่าพะยอม อ.ควนขนุน อ.บางแก้ว อ.ศรีบรรพต อ.ศรีนครินทร์ และอ.ตะโหมด ระดับน้ำเฉลี่ยประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา หากฝนไม่ตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลาจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 สัปดาห์ โครงการชลประทานพัทลุง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งข้อมูลความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ และได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

จังหวัดสงขลา เกิด ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ยังไม่ลดลง ปัจจุบันสถานการณ์บริเวณพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ (อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร) ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในชุมชน แนวโน้มยังทรงตัว แต่ถนนสายหลักและพื้นที่เศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โครงการชลประทานสงขลา ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา รวม 18 เครื่อง แยกเป็น ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง และขนาด 10 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ส่วนในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว 4 เครื่อง ขนาด 10 นิ้ว 2 เครื่อง และเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ธ.ค. 2559 เวลา : 15:28:56

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 5:18 am