ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรม สบส.จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน26 ทีม พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนตลอด 24 ชม.


กรม สบส.จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน26 ทีม พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนตลอด 24 ชม. ส่วนความเสียหายที่ รพ.ทุ่งศรีอุดม อุบล. มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท ขณะนี้ใช้การได้แล้ว


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือเอ็มเสิร์ท 26 ทีม พร้อมเครื่องมือครบครัน ดูแลสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนตลอด 24 ชั่วโมง เน้นหนัก 5 หัวใจสำคัญระบบบริการ อาทิ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ส่วนที่รพ.ทุ่งศรีอุดม  จ.อุบลราชธานี หลังถูกพายุพัดถล่ม  มีอาคารได้รับความเสียหาย 7 อาคาร มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท  เบื้องต้นทีมเอ็มเสิร์ทได้ดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถเปิดบริการได้ตามปกติแล้ว

นายแพทย์วิศิษฎ์   ตั้งนภากร   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข   เปิดเผยว่า ในการรับมือกับพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560  ตามประกาศเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา กรม สบส.ได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ  เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Service Emergency Response Team ;MSERT) พร้อมเครื่องมือช่าง เขตละ 2 ทีม และสำรองทีมส่วนกลางจากกองวิศวกรรมการแพทย์ และกองแบบแผน รวมทั้งหมด 26 ทีม เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้กำชับให้ทีมเอ็มเสิร์ท ให้เฝ้าระวัง 5 ระบบที่เป็นหัวใจสำคัญของสถานพยาบาลที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารบริการผู้ป่วย ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ทางด้าน นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า  ในส่วนของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กรม สบส. ได้สั่งทีมเอ็มเสิร์ทเข้าตรวจสอบ ประเมินพบอาคารได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 7 อาคาร ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรงซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง อาคาร  ในเบื้องต้นทีมเอ็มเสิร์ทได้ดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝ้าเพดาน  หลังคาและระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาล  ขณะนี้สามารถใช้การได้ตามปกติ และจะดำเนินการฟื้นฟูอาคารทั้งหมดให้มีสภาพสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

สำหรับเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม  แม้ว่าไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด แต่ได้ให้ทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จ.อุบลราชธานี เข้าดำเนินการตรวจสอบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำในการให้บริการผู้ป่วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มี.ค. 2560 เวลา : 16:29:59

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 4:30 am