ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธปท. ผ่อนเกณฑ์หนุนเงินบาทอ่อนค่าลง ขยายวงเงินลงทุนนอกเป็น 1 แสนล้านดอลลาร์


ธปท. ผ่อนเกณฑ์หนุนเงินบาทอ่อนค่าลง ขยายวงเงินลงทุนนอกเป็น 1 แสนล้านดอลลาร์ ธปท. ประกาศการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พร้อมขยายวงเงินจัดสรรคนไทยลงทุนต่างประเทศ เป็น 100,000 ล้านดอลลาร์

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ดำเนินการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนไทยส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1.ขยายวงเงินจัดสรรสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ ธปท. อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และบุคคลรายย่อยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตัวแทนการลงทุนในไทย เช่น กองทุนรวมและบริษัทหลักทรัพย์ จากเดิมวงเงินรวมจำนวน 75,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 100,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุนไทยที่ปัจจุบันมีความต้องการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดย ธปท. ได้มีหนังสือแจ้ง ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 ส.ค. 2560

2.ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน (money changer) โดยให้ money changer สามารถซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศกับธนาคารในต่างประเทศ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินในต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกรรมที่ money changer ทำกับลูกค้า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของ money changer โดยการผ่อนคลายจะมีผลบังคับในช่วงกลางเดือน ก.ย. 2560

บันทึกโดย : วันที่ : 04 ก.ย. 2560 เวลา : 18:30:11

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 6:49 am