ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กบง.ปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG เดือนก.ย. ดันราคาเพิ่มขึ้น 10 บ./ถัง 15 ก.ก.


         กบง.ปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG เดือนก.ย. เหตุราคาตลาดโลกพุ่ง ดันราคาเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถังขนาด 15 ก.ก. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560

 

 

   นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กบง. ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนกันยายน 2560
   พบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 490 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2560 แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน 0.4854 บาท/เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 33.4292 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า (Import Parity) ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4389 บาท/ก.ก. จาก 16.2581 บาท/ก.ก. เป็น 17.6970 บาท/ก.ก.
   ดังนั้น กบง. จึงเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคา โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ 0.8160 บาท/ก.ก. จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 2.7559 บาท/ก.ก. เป็นชดเชย 3.5719 บาท/ก.ก. ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนกันยายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67 บาท/กก. จาก 20.49 บาท/ก.ก. เป็น 21.15 บาท/ก.ก. หรือปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถังขนาด 15 ก.ก. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560
   ทั้งนี้เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุน สอดคล้องตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป
   โดยผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิอยู่ที่ 508ล้านบาท/เดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อยู่ที่ 38,632 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีในส่วนของก๊าซ LPG อยู่ที่ 5,859 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 32,773 ล้านบาท
    พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กบง. ยังได้พิจารณาผลการศึกษาการทบทวนการคำนวณต้นทุนราคา NGV เพื่อให้ สะท้อนต้นทุน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเห็นชอบให้ปรับสูตรราคา NGV โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปรับคุณภาพ NGV เฉพาะรถส่วนบุคคล ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังคงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณเดิม ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ให้ ปตท. รับไปบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ย. 2560 เวลา : 10:01:25

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 5:03 am