ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.คมนาคม เยี่ยมชมโครงการติดตั้งระบบ E-Ticket


 นางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและคณะฯ เยี่ยมชมโครงการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

  โดย โครงการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์กร ซึ่ง ขสมก. ได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรและเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 800 คัน เพื่อรองรับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และจะทยอยติดตั้งอุปกรณ์จนครบ 2,600 คัน ให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561

  สำหรับการใช้งาน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรบนรถโดยสาร ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ประตูรถโดยสารทั้ง 2 ข้าง โดยต้องแตะบัตรทั้งตอนขึ้นรถลัลงรถ เพื่อให้เครื่องอ่านบัตรหักค่าโดยสารจากวงเงินในบัตรตามระยะทางที่ใช้บริการกรณีใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ หรือหักอัตราเดียวตลอดเส้นทางกรณีใช้บริการรถโดยสารธรรมดา แทนการชำระด้วยเงินสด ทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตรถโดยสารที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรจะมีสติ๊กเกอร์สีเขียว ข้อความ “รถคันนี้รองรับระบบ E-Ticket และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ติดบริเวณกระจกด้านหน้า - หลังรถโดยสาร และบริเวณประตูทางขึ้น


บันทึกโดย : วันที่ : 24 ต.ค. 2560 เวลา : 18:09:31

05-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2024, 5:56 pm