ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศคำอ่าน "พระปรมาภิไธย - พระนามาภิไธย"


เมื่อวานนี้ (10 พ.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศเสมอด้วยคำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูล พระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 แล้วนั้น

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2562 เวลา : 11:08:17

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:56 am