ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ทีเอ็มบีจ่ายเงินปันผลพิเศษ 0.03 บาทต่อหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ใช้สิทธิเพิ่มทุนTMB-T1


ทีเอ็มบีแจ้งคณะกรรมการเพื่อรับทราบแผนจ่ายเงินปันผลพิเศษ 0.03 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมกิจการ รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนด้วย TMB-T1 คาดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นี้


 
 
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า“ธนาคารคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเป็นสำคัญและเล็งเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ของปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนด้วย TMB-T1 ด้วยอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งภายหลังการรวมกิจการ เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของธนาคารใหม่ เราจะมีโอกาสสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหม่เช่นเดียวกัน”

โดยตามแผนการดังกล่าวคาดว่าจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นทีเอ็มบีในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ทีเอ็มบีดำเนินการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ หรือ TMB-T1 ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของธนาคารฯในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นเดิม รวมถึงมีหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ TMB-T1 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของทีเอ็มบี ซึ่งมีรายชื่อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD จะได้รับสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล

ทั้งนี้ภายหลังการแจ้งคณะกรรมการธนาคารฯให้ทราบถึงแผนการดังกล่าว ทีเอ็มบีคาดว่าจะดำเนินการขออนุมัติได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2562 เวลา : 07:32:44

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:21 am