ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ดธ.กสิกรไทยมีมติตั้ง"ขัตติยา อินทรวิชัย"เป็น CEO แทน"บัณฑูร ลำซ่ำ"


บอร์ดธนาคารกสิกรไทยมีมติตั้ง"ขัตติยา อินทรวิชัย"เป็น CEO แทน"บัณฑูร ลำซ่ำ" ที่ไปเป็นประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะจัดการ

 

 

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัณฑูร ล่ำซ่ำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา 

          
พร้อมกันนั้นคณะกรรมการฯยังแต่งตั้งให้นายบัณฑูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 เป็นต้นไป 
          
ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2562 เวลา : 18:20:23

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 9:20 am