กองทุนรวม
หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดตัวโครงการ "Wealth Master" หลักสูตรวางแผนทางการเงิน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็ม


หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดตัว “Wealth Master” โครงการรับสมัครสมาชิกแบบรายปี เพื่อเข้าร่วม 3 หลักสูตรวางแผนทางการเงินสุดเข้มข้น พร้อมชูสิทธิประโยชน์ตลอดปีแบบจัดเต็ม ด้วยการจับมือกับ “กรุงเทพประกันชีวิต” ร่วมกันออกแบบความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เสมือนเป็นสวัสดิการสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่สมัครสมาชิก สมัครง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex เมนู Solution เลือก Wealth Master

 
นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เพิ่มมิติการดูแลเรื่องการวางแผนทางการเงินสำหรับนักลงทุนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัว “Wealth Master” โครงการรับสมัครสมาชิกแบบรายปี เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าร่วมหลักสูตรวางแผนทางการเงินสุดเข้มข้น ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครสมาชิกแบบรายปีกับหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น

สำหรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากโครงการ Wealth Master ประกอบด้วย

1. เข้าร่วม 3 หลักสูตรวางแผนทางการเงิน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อให้นักลงทุนนำไปปรับใช้กับแผนการเงินของตนเอง ประกอบด้วย “Wealth Creation” วิธีวางแผนทางการเงินเบื้องต้นและพื้นฐานการออมเงิน เพื่อรู้แนวทางการออมเงินจนสามารถบรรลุเป้าหมายอิสรภาพทางการเงิน, “Wealth Protection” รู้จักการปกป้องความมั่งคั่งและสุขภาพทางการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจาก บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) มาร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสมาชิก และ “Wealth Accumulation” ต่อยอดสะสมความมั่งคั่งและสร้างวินัยการลงทุน

2. ได้รับหน่วยลงทุนมูลค่า 300 บาท ที่คัดสรรจากทีมงานมืออาชีพของหลักทรัพย์บัวหลวง เข้าบัญชีซื้อขายกองทุนรวม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้พร้อมวางแผนการออมและการลงทุนในระยะยาวผ่านกองทุนรวม

3. รับความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมีความคุ้มครองชีวิตทุกกรณี สูงสุด 300,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 300,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง เสมือนเป็นสวัสดิการสำหรับผู้ลงทุน ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงได้จับมือกับ “กรุงเทพประกันชีวิต” ในการออกแบบความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่มนี้ เพื่อมอบเป็นสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่สมัครสมาชิกเท่านั้น

หลักทรัพย์บัวหลวง ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่นำเรื่องแนวทางการวางแผนทางการเงินและการต่อยอดการออมระยะยาวผ่านกองทุนรวมมาผนวกกับแนวทางการปกป้องความมั่งคั่งด้วยการวางแผนประกัน มาให้ความรู้กับนักลงทุน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนการเงินของตัวเอง ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่มอบให้สำหรับนักลงทุนนี้ ถ้ามองในแง่ความคุ้มค่า ถือว่าได้ทั้งเข้าร่วมหลักสูตรวางแผนทางการเงิน ได้ทั้งหน่วยลงทุนไปตั้งต้นสำหรับการเริ่มออม และความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับนักลงทุน ซึ่งเราตั้งใจในการสื่อให้นักลงทุนตระหนักถึงการปกป้องความมั่งคั่งของตนเอง เพราะปัจจุบันกลุ่มผู้ลงทุนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งอาชีพฟรีแลนซ์ แม่บ้าน รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่อาจไม่มีสวัสดิการ หรือพนักงานประจำที่อาจมีสวัสดิการแต่ไม่เพียงพอกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดคิด ดังนั้นการที่นักลงทุนได้เข้ามาเติมเต็มความรู้ในการวางแผนทางการเงินของตนเองพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากโครงการนี้ เปรียบเสมือนได้รับสวัสดิการจากการลงทุน ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับนักลงทุน เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน

“สมาชิก Wealth Master เหมาะกับนักลงทุนทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงิน หรือผู้ที่มีการทำธุรกรรมลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการตลอดทั้งปีจะได้ร่วมหลักสูตรวางแผนการเงินแบบครบทุกขั้นตอน จากทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ทั้งจากหลักทรัพย์บัวหลวงและกรุงเทพประกันชีวิต เพราะเราอยากเห็นทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน, การจัดสรร Asset Allocation รวมไปถึงการปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน” นายบรรณรงค์ กล่าว

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถสมัครเป็นสมาชิกโครงการ Wealth Master แบบรายปี ด้วยค่าสมัครสมาชิกเพียง 3,000 บาทต่อปี ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex เมนู Solution เลือก Wealth Master (ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android) อ่านรายละเอียดได้ที่ www.bualuang.co.th/wealthmaster หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร. 0 2618 1111

 
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Wealth Master” ที่พัฒนาขึ้นจากแนวทางการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุม ทั้งด้านการสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุน และการปกป้องความมั่งคั่งให้แก่ผู้ร่วมโครงการ สอดคล้องกับภารกิจของกรุงเทพประกันชีวิต ที่เรายึดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต และการให้คำแนะนำ ด้านการวางแผนทางการเงิน

นอกจากความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่โครงการมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว กรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมให้ความรู้ในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่แนวทางการสร้างหลักประกันที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การปกป้องความมั่งคั่งด้วยการวางแผนด้านสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปใช้วางแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมตามความจำเป็นของแต่ละคนอีกด้วย

ความร่วมมือระหว่างหลักทรัพย์บัวหลวง และกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านโครงการ “Wealth Master” ในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านที่วางแผนการสร้างความมั่งคั่งผ่านหลักทรัพย์บัวหลวง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ค. 2566 เวลา : 10:54:34
13-07-2024
เบรกกิ้งนิวส์
1. ประกาศ กปน.: 17 ก.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

2. ตลาดหุ้นปิด (12 ก.ค.67) บวก 2.67 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,332.04 จุด

3. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (12 ก.ค.67) บวก 1.86 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,331.23 จุด

4. MTS Gold คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,380 เหรียญ และแนวต้านระดับ 2,430 เหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม

5. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.05-36.30บาท/ดอลลาร์

6. ตลาดหุ้นไทยเปิด (12 ก.ค.67) ลบ 1.84 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,327.53 จุด

7. ทองเปิดตลาดวันนี้ (12 ก.ค. 67) พุ่งขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 41,650 บาท

8. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (11 ก.ค.67) พุ่ง 42.20 เหรียญ รับคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด

9. ค่าเงินบาทเปิดวันนี้ (12 ก.ค.67) แข็งค่าขึ้นมาก ที่ระดับ 36.09 บาทต่อดอลลาร์

10. มรสุมพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลฝนฟ้าคะนองในภาคตะวันออก 70% "กรุงเทพปริมณฑล-ภาคกลาง-ภาคอีสาน-ภาคใต้ ฝั่ง ตต." 60% ภาคเหนือ-ภาคใต้ ฝั่ง ตอ. 40%

11. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน (11 ก.ค.67) บวก 32.39 จุด ส่วน Nasdaq ร่วงหนักจากแรงขายหุ้นเทคโนฯฉุดดัชนี

12. ตลาดหุ้นปิด (11 ก.ค.67) บวก 6.09 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,329.37 จุด

13. ประกาศ กปน.: 18 ก.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนเทพารักษ์

14. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (11 ก.ค.67) บวก 2.76 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,326.04 จุด

15. MTS Gold คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวกว้างระหว่างแนวรับที่ระดับ 2,345 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,400 เหรียญ

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2024, 12:50 pm